Supercomputers hebben niet alleen het wetenschappelijk onderzoek grondig veranderd. Ze maken de ontwikkeling van nieuwe, betaalbare producten en diensten mogelijk die een grote invloed op ons dagelijks leven hebben.

Supercomputers hebben niet alleen wetenschappelijk onderzoek grondig veranderd…

Supercomputers zijn onontbeerlijk in wetenschappelijk onderzoek en in een moderne R&D-omgeving. ‘Computational science’ is - naast theorie en experiment - de derde volwaardige pijler binnen de wetenschap. Eeuwenlang hebben wetenschappers pen en papier gebruikt om nieuwe theorieën te ontwikkelen. Dit deden ze op basis van de resultaten die allerlei experimenten opleverden. Daarnaast zetten ze ook nieuwe experimenten op om de voorspellingen die uit deze theorieën afgeleid werden (dit gebeurde opnieuw met pen en papier) te controleren. Het spreekt voor zich dat de resultaten die je op die manier kan bereiken, beperkt zijn.

Zo kan je als astronoom toch maar moeilijk Jupiter even wat groter maken om te zien welk effect dit op het zonnestelsel zou hebben. Of kan je als kerngeleerde moeilijk even een kernreactie uit de hand laten lopen om na te gaan welke de gevolgen daarvan zouden zijn. (Super)computers hebben dan ook een revolutie ontketent in de wetenschap.

Complexe theoretische modellen die te ingewikkeld zijn om met pen en papier veel onderzoeksresultaten neer te zetten, worden uitgerekend (gesimuleerd) door computers.

De resultaten die ze opleveren, kunnen dan met de werkelijkheid vergeleken worden en voor voorspellingen gebruikt worden. Maar supercomputers kunnen ook grote hoeveelheden data verwerken, waardoor experimenten mogelijk worden die op een andere manier niet haalbaar zouden zijn. Grote radiotelescopen of de deeltjesversneller in CERN zouden niet kunnen functioneren zonder de supercomputers die bergen data verwerken.

… maar ook de industrie en de maatschappij

Maar supercomputers zijn niet alleen een duur speeltje voor onderzoekers aan de universiteit. Numerieke simulatie opent ook nieuwe mogelijkheden voor industriële R&D. Zoals bijvoorbeeld bij de zoektocht naar nieuwe medicijnen, het onderzoek naar nieuwe materialen of de ontwikkeling van een nieuw automodel. Ook de biotechnologie heeft nood aan de grote dataverwerkingscapaciteit die met een supercomputer mogelijk wordt. De zoektocht naar propere energie, een beter inzicht in het weer en de klimaatevolutie of nieuwe technologieën in de gezondheidszorg zijn andere domeinen waar een krachtige supercomputerinfrastructuur niet meer weg te denken valt.

Supercomputers hebben bovendien een enorme impact op ons alledaagse leven. Heb jij je al eens de vraag gesteld waarom er vandaag in de showroom van je favoriete automerk zoveel meer modellen getoond worden dan 20 jaar geleden? Of hoe het komt dat er elk jaar een nieuw en sneller model van je smartphone op de markt komt? Ook dit soort zaken hebben we te danken aan supercomputers die het mogelijk maken om complexere ontwerpen sneller en goedkoper op de markt te brengen.