Binnen het VSC is er een vacature voor een adviseur relatiebeheer VSC en industrie. Je zal tewerkgesteld worden bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Deze vacature blijft open staan tot er geschikte kandidaten gevonden worden.

De vacature in een gemakkelijk afdrukbaar formaat

Het Fonds Wetenschappelijk onderzoek – Vlaanderen (FWO) stimuleert en ondersteunt door financiële steun het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, het strategisch basisonderzoek, het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, de aanschaf van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur en het beheer van grote rekencapaciteit in Vlaanderen. Momenteel heeft het FWO een vacature voor een ondernemende en dynamische:

adviseur relatiebeheer Vlaams Supercomputer Centrum en industrie

Opdracht

Je vergaart kennis over de VSC-instellingen en -infrastructuur, legt de relatie met toepassingen in de industrie en communiceert over de verworven knowhow. Je vergroot de betrokkenheid van de Vlaamse industrie in supercomputing en je promoot de toegevoegde waarde van het gebruik van deze technologie bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Je profileert het VSC binnen de Vlaamse industrie. Je ontwikkelt hiertoe de nodige acties of je levert ideeën aan vanuit de noden en opportuniteiten van de Vlaamse industrie. Je detecteert en identificeert de noden van het bedrijfsleven rond grote rekencapaciteit en je vertaalt deze naar de technische mogelijkheden van de VSC-infrastructuur en suggereert aanbevelingen tot verandering in infrastructuur, in het proces en in knowhow management. Je brengt expertise van (academische) onderzoekers rond supercomputing in contact met de noden in het bedrijfsleven. Je fungeert als liaison tussen de VSC-instellingen en de industriële partners. Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt de contacten en je vertegenwoordigt het VSC in diverse netwerken. Je werkt nauw samen met de VSC-Stuurgroep en de VSC Industrial Board Adviesgroep.

Profiel

Je bezit de juiste mix van een brede wetenschappelijke interesse gecombineerd met een talent tot netwerken. Je bent proactief en gericht op het faciliteren van een samenwerking tussen het VSC en industriële partners. Je hebt voeling met de zowel de academische als de bedrijfssector en ervaring met het aantrekken van extern onderzoek via de private sector. Je hebt aantoonbare kennis van supercomputing. Je bent communicatief, flexibel, klantgericht, integer, creatief, kwaliteitsgericht en samenwerkingsgericht. Je bent een netwerker en/of brengt een relevant netwerk mee. Je kan je, zowel mondeling als schriftelijk, vlot uitdrukken in het Nederlands en Engels. Je hebt minstens een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.

Aanbod

Een contract van onbepaalde duur. Deze functie is gekoppeld aan een salaris in het barema A111, A112, A113 of uitzonderlijk A122 afhankelijk van jouw ervaring en competenties (Zie ook: de website "Vlaamse overheid: werken voor Vlaanderen"). Alle nuttige werkervaring wordt financieel gehonoreerd. Gratis openbaar vervoer van en naar het werk, gratis hospitalisatie- en groepsverzekering, glijdende werktijdregeling, 35 dagen vakantie en maaltijdcheques.

Interesse?

Je kan je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv en een kopie van je diploma sturen naar het FWO, t.a.v. Danny Huysmans, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, sollicitaties@fwo.be. Deze vacature blijft open staan tot er geschikte kandidaten gevonden worden.

Het FWO voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.

De vacature op de FWO-website
De vacature in een gemakkelijk afdrukbaar formaat

Nieuws overzicht