In het jaarverslag blikken we terug op de verwezenlijkingen in 2016, met de ingebruikname van een nieuw Tier-1-systeem, een uitbreiding van de Tier-2-infrastructuur en een groeiende samenwerking met de industrie.

Het VSC, het samenwerkingsverband tussen de Vlaamse universiteiten en het FWO, stapte in 2016 in een uitdagend jaar en in een nieuwe omgeving. Na jaren te hebben gewerkt onder de stimulerende hoede van de Herculesstichting is het VSC nu onderbracht bij het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek).

De inhuldiging van een nieuwe supercomputer aan de KU Leuven in oktober 2016 werd een nieuwe mijlpaal voor het VSC. Het toont het engagement van de Vlaamse overheid om te blijven investeren in state of the art infrastructuur voor onderzoek en innovatie. Een Tier-1 supercomputer is immers een springplank en stimulans voor de academische en de industriële vorsers om uitdagend onderzoek in R&D te initiëren.

Ook werd in 2016 veel aandacht besteed aan de uitbouw van de Tier-2 infrastructuur aan de Vlaamse universiteiten en werden bijkomende personeelsmiddelen voorzien voor opleiding en gebruikersondersteuning. Het VSC zorgt er immers voor dat de onderzoekers hun applicaties eenvoudig kunnen migreren tussen de universitaire clusters en de Tier-1 supercomputer zodat steeds de meest geschikte computer wordt gebruikt. Tevens werden het aantal opleidingen over het gebruik van de Tier-1 en de Tier-2 uitgebreid voor onderzoekers uit de Vlaamse universiteiten, de strategische onderzoekscentra en de andere publieke kennisinstellingen, maar ook voor de bedrijven.

Voor het toekennen van rekentijd op de Tier-1 keurde de raad van bestuur een licht aangepast reglement goed waarbij voor het evalueren van de aanvragen het internationaal panel van deskundigen opnieuw werd aangesteld. In 2016 werden op drie momenten aanvragen beoordeeld. In het totaal werden 198.490 nodedagen toegekend aan 74 projecten. Vanaf 2016 wordt aan de academische onderzoekers geen deel van de kosten meer aangerekend hetgeen een positief effect had op het aantal ingediende aanvragen.

De Gebruikerscommissie bracht ook in 2016 de noden van de gebruikers in kaart en formuleerde voorstellen om de dienstverlening van gebruikers te verbeteren.

Ook aan de samenwerking met bedrijven werd aandacht besteed. De Industrial Board werd in 2016 opnieuw samengesteld en ontwikkelde initiatieven om de voordelen van een samenwerking met het VSC duidelijk te maken: een professionele ondersteuning, waar nodig op maat gemaakte opleidingen, maar vooral de inbedding in een academische omgeving.

Kortom het werd een druk 2016 en het VSC is ook met het FWO verzekerd van een stralende toekomst!

Het jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Nieuws overzicht